درباره ما
سرمایه ثبتی صندوق : 6/700/000/000 ریال
سرمایه غیرثبتی : 3/850/000/000 ریال
اندوخته احتیاطی جهت افزایش سرمایه : 40/000/000/000 ریال
تعداد وام های پرداختی : 132/000 فقره
به مبلغ 1/262/335/000/000 ریال
در سالیانی نه چندان دور مردمی پاک دل و نیک پیمان در تلاشی جمعی برای گره گشائی از کار دیگران و زدودن گردی از چهره محرومان به تاسیس صندوق اندوخته و وام همت گماشتند این حرکت مقدس که برخاسته از نهاد پاک و پر شور و حاکی از ارادت آنان به امیر غدیر بود در مبارک روز عید غدیر خم آغاز شد و آن مردان با امید به پیمودن راه نیکان که همان پایمردان عید غدیر و شیعیان حضرت امیرند نام (( نیکان )) را برای صندوق خود برگزیدند .
صندوق اندوخته نیکان دیماه 1352 (عید غدیر 1393 ق ) و سرمایه اندک ولی با اندیشه ای والا تاسیس شد. فعالیت خود را در مسجد لاله‌زار آغاز نمود بعدتر به همت هیات امناء ملکی در خیابان فردوسی خریداری و بنا گردید که در سال 1367 صندوق به مکان جدید در خیابان فردوسی نقل مکان نمود .
در سال 1363 با اهدای ملکی در خیابان شریعتی سه راه ضرابخانه شعبه دوم صندوق در این مکان افتتاح شد .


پیمان نیکان موسس بر این بود که بدون چشمداشت و بدون توقع نام و شهرت و بدون تقارض ، موضوع قرض الحسنه به نیازمندان را وجهه‌ی همت خود قراردهند .
صندوق اندوخته نیکان افتخار دارد که از وامهای پنج هزار ریالی شروع بکار نموده است و طی این سالها به تناسب سقف پرداخت را افزایش داده است.

نیکان افتتاح حساب برای وام گیرنده و ضامن را ضروری نمی داند مگر با تقاضای معرف و تمایل شخصی وام گیرندگان
نیکان طی نزدیک به نیم قرن تجربه هرگز فعالیت اقتصادی نداشته و وارد فعالیت های غیر مجاز نظیر وام جدولی مضاربه خلق پول اعتبارات صوری نشده است و وجهه‌ی همتش همواره اعطای وام قرض الحسنه به نیازمندان واقعی بوده است و بحرانهای دهه های مختلف هرگز تاثیری بر عملکرد آن نداشته است .
نیکان برای اعطای وام از ابتدای تاسیس پیش شرط ( طبقاتی – قومی – مذهبی و غیره ) نداشته است .
نیکان مفتخراست که از وام گیرنده هیچ رقم اضافه ای تحت عناوینی مثل کارمزد یا کمک به هزینه های جاری دریافت نمی کند و هزینه های خود را از طریق هیات امناء و املاک دراختیار تامین میکند .
نیکان ضمن احترام به شان و شخصیت وام گیرنده در صورت آماده بودن مدارک عملیات بانکی و اداری پرداخت وام را در ظرف 30 دقیقه به انجام میرساند .
نیکان با بهره گیری از افراد مجرب و فن آوری های روز همواره تلاش داشته است تا با استانداردهای بانکی موسسه را اداره نماید .