صندوق اندوخته نیکان با شماره ثبت 1628 دیماه 1352 (‌عید غدیر 1393 ق‌) و سرمایه اندک ولی با اندیشه ای والا تاسیس شد.
خدمات ویژه صندوق
خدمات الکترونیک
Services
  • تسهیلات
  • سپرده ها
نیکوکاری
Services
  • تسهیلات
  • سپرده ها
افتتاح حساب
Services
  • تسهیلات
  • سپرده ها
گزارش اعتماد شما
Services
  • تسهیلات
  • سپرده ها
صندوق اندوخته نیکان با شماره ثبت 1628 دیماه 1352 (عید غدیر 1393 ق ) و سرمایه اندک ولی با اندیشه ای والا تاسیس شد. فعالیت خود را در مسجد لاله‌زار آغاز نمود بعدتر به همت هیات امناء ملکی در خیابان فردوسی خریداری و بنا گردید که در سال 1367 صندوق به بنای جدید منتقل گردید.
دسترسی سریع
تلفن بانک
بیشتر
تلفن گویا
بیشتر
تلفن بانک
بیشتر
تازه ترین های خبر
درحال ساخت ...